Chinese  | Peking University
HOME | About Us | Faculty | Academic | Students | Scholorship | Alumni | Careers | library | Contact
About Us
   History
   leaders
YearHead of the DepartmentDeputy Head
1982-1986 Yuan Fang Hua Qing, Pan Naimu, You Huipei
1986-1991 Pan Naigu Gu Baochang, Wang Sibin, Yang Lingchang
1992-1994 Wang Sibin(Acting) Yang Shanghua
1994-1998 Wang Sibin Yang Shanhua, Wu Baoke
1998-2000 Wang Sibin Wu Baoke, Xie Lizhong, Zhang Jing
2000-2007 Ma Rong Wu Baoke, Liu Shiding, Tong Xin
2007-2015 Xie, Lizhong Wu Baoke, Liu Aiyu,Zhu XiaoYang,Yu Changjiang
2015 ---- Zhang Jing Zha Jing,Zhou Feizhou,Liu Neng,Yu Changjiang